Xuất Khẩu ủy thác và Nhập khẩu ủy thác là gì?

Ủy thác xuất nhập khẩu

Ủy thác Xuất nhập khẩu tạm hiểu là việc thuê (outsoursing) một một đơn vị kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu. Để tổ chức và thực hiện các hoạt động xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa cho bên bán/bên mua.

1. Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 (công ty nhận Ủy thác xnk). Đại diện tổ chức và thực hiện nhập khẩu sản phẩm (hàng hóa) nào đó về cho công ty mình. ( công ty ủy thác).

2. Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 (công ty nhận Ủy thác xnk). Đại diện tổ chức và thực hiện xuất khẩu sản phẩm (hàng hóa) cho công ty mình ra nưới ngoài. (Đối tác mua bán).

Vai trò của công ty nhận ủy thác xuất nhập khẩu?

Do công ty ủy thác thiếu kinh nghiệm trong buôn bán và soạn thảo hợp đồng với đối tác nước ngoài. Nhân viên xnk yếu nghiệp vụ, mà hợp đồng lại lớn nên sẽ có nhiều rủi ro.

Vậy việc ủy thác cho các công ty chuyên về dịch vụ xuất nhập khẩu (Công ty nhận ủy thác xuất nhập khẩu).

Có thể công ty đó vì lý do nào đó mà không ký được hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Vì vậy, các công ty sản xuất, thương mại hàng hóa thường có xu hướng thuê ngoài dịch vụ xuất nhập khẩu.

Trách nhiệm của các bên tham gia ủy thác xuất nhập khẩu:

+ Trách nhiệm bên chú ủy thác:

– Phải cung cấp cho người nhận ủy thác đầy đủ thông tin về hàng hoá. Để bên nhận ủy thác không sai sót khi ký hợp đồng.

– Chuyển thanh toán tất cả chi phí phát sinh cho bên nhận ủy thác theo đúng hợp đồng đã ký kết với bên nước ngoài. (bao gồm tiền phí ủy thác, tiền thuế nhập khẩu, VAT và tất cả các phí liên quan tới lô hàng…)

– Phối hợp cùng với bên nhận ủy thác để cùng đàm phán, thương thảo hợp đồng.

+ Trách nhiệm của bên chú Nhận ủy thác:

– Đứng ra đóng thuế và khai hải quan cho lô hàng nhập khẩu về Việt Nam.

– Xuất hóa đơn đỏ cho bên ủy thác bao gồm Phí dịch vụ ủy thác(VAT là 10%). Và tất cả các phí phát sinh: VAT + NK, Local charge, phí hải quan,…

– Thương thảo hợp đồng với bên đối tác nước ngoài và hỗ trợ tối đa đới cho bên ủy thác.

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu


Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đào tạo xuất nhập khẩu

Học xuất nhập khẩu thực tế

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế

học xuất nhập khẩu

học xuất nhập khẩu thực hành hcm

Hướng dẫn cài Ecus

Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Logistics

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004