Bộ chứng từ hàng nhập Sea mới nhất 2019 – Trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu Kiệt DG

Bô chứng từ hàng nhập sea mới nhất 2019 – Trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu Kiệt DG

Tờ khai | Lệnh giao hàng | House Bill of lading | Invoice

Tải bộ chứng từ đầy đủ
Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004