TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG

Trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu xin thông báo

v/v bảo trì nâng cấp website để mang đến kênh thông tin kiến thức chuyên ngành xuất nhập khẩu tốt nhất cho học viên và sinh viên ngành xuất nhập khẩu.

Trong thời gian bảo trì các bạn có thể tra cứu kiến thức xuất nhập khẩu tại fanpage fb: https://www.facebook.com/xuatnhapkhaukietdg